Denne siden er ikke i bruk, informasjon om norske havner finnes på baatplassen.no